UREN REGISTRATIE

Urenregistratie is een belangrijk onderdeel voor bedrijven met vele buitendienst medewerkers. De kunst is om de onderling afspraken die er tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt voor beide partijen transparant in kaart te brengen t.b.v. de salarisverwerking, denk hierbij aan CAO verplichtingen maar ook andere functie gerelateerde afspraken. Door te werken met de gegevens die de blackbox en/of tachograaf registreren kunnen we in combi met een intelligente App een snelle en makkelijk oplossing aanbieden om alle gemaakte uren zuiver te verantwoorden. De manier waarop en hoe gedetailleerd dit moet is uiteraard per klant en per branche verschillend, de ene klant is gered met onze dynamisch rapport generator waarin ze middels de gegeneerde fleet data hun eigen rapport kunnen creëren en voor de andere klant is maatwerk noodzakelijk.          

 

Vraag hier naar de mogelijkheden!

 

Voor de urenregistratie voor alle tachograafplichtige ondernemers, denk dan specifiek aan de transportbranche hebben we een speciale urenregistratie App ontwikkeld die in directe verbinding staat met de activiteiten van de tachograaf.

 

De voordelen van een digitale urenregistratie!

  • De buitendienst medewerker digitaliseert heel snel zijn uren en hoeft niet meer te schrijven!  
  • De salaris administratie kan sneller beginnen met de urenverwerking.
  • De chauffeur gaat zorgvuldiger om met de bediening van de tachograaf. (transport oplossing)
 

URENREGISTRATIE MET ALS BRON DE TACHOGRAAF

Onze visie is dat we de tachograaf als bron nemen voor de urenregistratie, dit is namelijk een wettelijk verplicht apparaat met alle verplichte bedieningsregels die hiermee gemoeid zijn. Tevens moet de tachograaf elke 2 jaar worden ge-ijkt, kortom met de tachograaf als bron registreren we betrouwbare data.

Het is helaas in Nederland niet mogelijk om rechtstreeks uw salarisverwerking te doen op basis van alleen de tachograaf gegevens, dit omdat de CAO beroepsgoederenvervoer nogal complex en uitgebreid is. Daarom gebruiken we de tachograaf activiteiten in combinatie met onze slimme App om de vertaling te maken naar de CAO module. 

 

 

 

Hoe werkt onze slimme urenregistratie App 

 

Zoals reeds vermeld gebruiken we de status van de tachograaf als bron. Bij elke statuswisseling van de tachograaf veranderd de activiteit van de chauffeur. Als voorbeeld: wanneer de status van de tachograaf wijzigt van DRIVE naar WORK dan weten we dat de chauffeur andere werkzaamheden gaat verrichten! Middels een grafische timeline en instelbare pushberichten in de app word de chauffeur er nu aan herinnerd dat hij zijn werkzaamheden moet verantwoorden. Wanneer de chauffeur nu weer gaat rijden veranderd de status weer in DRIVE (wat uiteraard een automatisch geregistreerde activiteit is) en weten dus nu per blok (van - tot)  welke werkzaamheden zijn verricht. Tevens registreren we automatisch per statuswissel de locatie op dat moment, zo is goed terug te zien welke werkzaamheden op welke locatie zijn verricht.

Ook bied de app een slimme oplossing voor file rijden en kunnen we ook middels chauffeursherkenning andere voertuigen in uw wagenpark mee laten draaien in de module, zo heeft registreert u alle uren in uw wagenpark en als dat nog niet genoeg is dan kan een chauffeur ook nog handmatig uren verantwoorden in de App. 

 

 

 

 

 

Export & Rapportage mogelijkheden?

 

In de backend van het systeem heeft u toegang tot alle data wat is geregistreerd via de App. We bieden middels enkele rapportages een totaal overzicht van alle verrichte werkzaamheden per chauffeur per periode. (incl. vertering en standplaats berekening). Voor vele transporteurs is dit een goede en werkbare oplossing voor hun uren verwerking. We weten ook dat de grotere transporteurs de laatste stap graag ook willen automatiseren en alles door een CAO module willen trekken waarna het na fiattering het automatisch naar de salarisverwerking kan.    

We kunnen u ondersteunen met het maken van koppelingen richting third parties. 

       

 

Onafhankelijke CAO Module Beroepsgoederenvervoer

 

We zijn momenteel heel druk bezig met het ontwikkelen van een fleet onafhankelijke CAO module voor de branche beroepsgoederenvervoer. Heeft u interesse en moeten we extra vaart maken laat het ons dan weten dat u geïnteresseerd bent mogelijk kunnen we uw wensen nog meenemen in de implementatie van de onze CAO module beroepsgoederenvervoer 

 

 

Interesse CAO beroepsgoederen vervoer