TACHOGRAAF ANALYSE

FleetFactory gaat verder dan alleen het op afstand uitlezen van uw bestuurderskaarten en tachograaf-data wij kunnen u ook ondersteuning bieden in het analyseren van de complete inhoud van uw .ddd gegevens. Met onze extra module TachoFactory gaan we heel uitgebreid in op inzage en analyse van deze tachograaf data, dit omdat we weten uit ervaring hoe belangrijk dit is en welke (financiële) risico's dit met zich meebrengt voor een transporteur of tachograafplichig ondernemer .

Een transporteur riskeert uiteindelijk zijn exploitatievergunning wanneer hij of zij zich niet voortdurend inzet t.b.v. de naleving van de rijtijdenwet, veiligheid en eerlijke concurrentie. Dit alles is in de rij- tijden wet, officieel ook wel  verordening (EG) nr.561/2006 vastgelegd. Vandaar ook het verplichte gebruik van de (digitale) tachograaf. Analyse van tachograaf-gegevens helpt bestuurder en transporteur zich te houden aan de EU-voorschriften voor rijtijden. 

 

De voordelen van het analyseren van uw tachogegevens met TachoFactory zijn?

  • U kunt hoge boetes voorkomen door flexibel en automatisch tachograaf data veilig te stellen. 
  • Minimaliseer stilstand of oponthoud onderweg door uw chauffeurs inzicht te geven in hun rijtijden
  • Stuur nog beter uw chauffeurs aan en analyseer potentiële risico's 

 

HET BELANG VAN TACHOGRAAF ANALYSE SOFTWARE?

Door het registreren van snelheid, afstand en activiteiten van de bestuurder registreert de tachograaf exact wat een bestuurder heeft gedaan en of al dan niet de wet is overtreden. Tachograaf analyse software geeft hiervan een nauwkeurig en bruikbaar beeld. Bovendien is deze software een nuttige tool voor wagenparkbeheerders om alle bestanden te archiveren en zo volledig te voldoen aan de wettelijke gestelde eisen. Deze noodzaak neemt alleen maar meer toe nu we ons begeven in het tijdperk van de slimme tachograaf. Deze nieuwe generatie tachografen zoals de versie van VDO vanaf de 4.0 of de Stoneridge vanaf versie 8.0 die nog meer parameters hebben en vastleggen, zoals bijvoorbeeld de GPS-locaties met een tijdstempel. Tevens zal de manier van onderweg controleren gaan veranderen doordat controlerende instanties al rijdend de data kunnen gaan inzien. 

Met het analyseren van de tachograafgegevens toont een transporteur aan te kunnen weten in welke mate hij zich houdt aan de EU-regels inzake rijtijden en tachografen (Verordening (EG) nr. 561/2006) en op welke punten de naleving ervan verbeterd kan worden.

 

Details over Tachograaf Analyse met TachoFactory  

 

 

Geef uw chauffeurs 100% inzicht in hun rijtijden! 

 

Zoals het spreekwoord luid "een gewaarschuwd mens telt voor twee" , dit is ook van toepassing op uw chauffeurs die dagelijks voor u onderweg zijn. Wanneer u een chauffeur meer inzicht geeft in zijn rijtijden en weet welke mogelijke overtredingen er zijn begaan dan kan hij hier van leren en/of hier rekening mee houden. Uiteraard weten de meeste chauffeur heel goed wat ze wel en niet kunnen m.b.t. hun rijtijden maar het is altijd goed om bijvoorbeeld aan het eind van de dag je onderbuikgevoel te vergelijken met de werkelijkheid. Onze visie is door elke chauffeur een goedkope kaartlezer te geven waarmee hij via de App zijn kaart kan uitlezen waarna hij weer tot op de minuut nauwkeurig geïnformeerd over zijn beschikbare rijtijden en de mogelijke overtredingen.

Bijkomend voordeel is dat u het .ddd bestandje gelijk in uw bezit heeft voor uw archief (bewaarplicht van 1 jaar)

 

 

 

 

Welke informatie is inzichtelijk voor de chauffeur in de App?

 

De App is voorzien van een informatief en overzichtelijk dashboard waarin de resterende werktijd en rijtijd wordt getoond rekening houdend met alle verschillende bijkomende aspecten zoals dagelijkse rijtijd en wekelijkse rusttijden en andere bijkomende informatie. Maar dat is niet het enige ook de overtredingen en inbreuken worden weergegeven net als de dagelijkse activiteiten in grafiekvorm. Een must have voor iedere chauffeur die meer inzicht wil in zijn rijtijden!

 

       

 

100% Overzicht op de naleving rijtijden door Dashboard en E-mail alarmering?

 

Onze visie m.b.t. het beheren en borgen van een tachograaf administratie is vrij simpel, maximaal automatiseren en doen aan management by exeption. Wanneer alle variabelen goed zijn ingesteld dan is ons zeer complete dashboard een krachtige management tool waar elk belangrijk detail getoond wordt, zoals de status van de downloads van voertuigen en bestuurderskaarten maar ook welke tachografen weer heen moeten voor kalibratie. Tevens werken we met top 10 lijstjes! Zoals chauffeurs die een verhoogd risico vormen maar denk ook aan een overzicht welke bestuurderskaarten bijna verlopen zijn en een overzicht van alle dagelijkse inbreuken.

Daarbovenop wordt u wekelijk op de hoogte gehouden met een mailing met al deze relevante informatie.

 

Met een kleine investering een SERIEUS bedrijfsrisico afgedekt!